Om Festiviteten

Vår historie

Festiviteten ble bygget i 1897 og har en sentral, historisk viktig beliggenhet i Trehusbyen Levanger.  Bygningen er fredet av Riksantikvaren som en del av kulturmiljøet.  Festsalen ble åpnet i desember 1897 og står fremdeles som en hjørnestein i byens sosiale og kulturelle liv.  I 1912 ble den private kinoen flyttet hit og fra 1917 tom 2018 ble kinoen drevet av Levanger Kommune.

I januar 2019 ble salen oppgradert med nytt lyd og lys utstyr og Festiviteten fungerer nå som byens kulturscene med formål om å huse både frivilligheten, næringslivet,  samt omreisende artister og kunstnere på turnè.